Свободни работни позиции, обявени в бюрата по труда във Видин към  

Общи административни служители

 

Работници по обработка на дърво

Продавачи в магазини

 

 

Насочването към работно място се извършва само от бюрото по труда, в което търсещото работа лице е регистрирано.

Агенция по заетоста Видин, Бюро по труда Видин